מסע בני נוער לפולין הוא מן הפעילויות המרכזיות במערכת החינוך בישראל סביב הוראת השואה.
מזה כ 27 שנים יוצאים מדי שנה כעשרת אלפים בני נוער למסע זה.
השנה, באוגוסט 2017, לראשונה יצאה משלחת בני-נוער מבית-חינוך לעיוורים בירושלים למסע זה.
זאת הפעם הראשונה שהתלויתי למסע זה מטעם משרד החינוך -מנהל חברה ונוער כמתעד הקבוצה הנפלאה והמיוחדת הזאת שבכל אתר ובכל רגע ריגשה אותי מחדש.