לאחרונה זכה פרדי ברק במכרז משרד ראש הממשלה וההסתדרות הציונית העולמית לביצוע פרוייקט "תיעוד לוחמי מלחמת ששת הימים".
תיעוד חשוב שנעשה בפעם הראשונה ובו יתועדו לוחמים שהשתתפו
בלחמת ששת הימים