שני שירים מקוריים ליום השואה

"דרכו האחרונה" /אנדה עמיר-פרדי ברק

"יומנה של אנה פרנק" /דודו ברק-פרדי ברק