השירים הם פס-קול המדינה מאז ועד היום.
הם תעודת הזהות המשמעותית ביותר של ה"ישראליות"
הם התיעוד החשוב ביותר שיש לנו, לא רק של ההסטוריה הישראלית, אלא בעיקר של הרוח הישראלית.
מראשית שנות ה 90 מוביל ומנחה פרדי ברק מפגשי, מועדוני זמר וערבי שירה בציבור ברחבי הארץ לקהל מגוון - מבוגרים, בני-נוער וילדים ומתאים את הנושא לפי בקשת מזמין האירוע.
באמצע שנות ה 90 חבר ליוצר אהוד מנור במופע:
"אין לי ארץ אחרת" ובעקבותיו חבר ליוצרים נוספים - "מלח הארץ" במופעים משותפים שהוקדשו ליצירתם :
חיים חפר, נתן יונתן, נורית הירש, נחצ'ה היימן,
דן אלמגור 
ועוד.
שירה בציבור