מופעים ומפגשי שירה בציבור

שירה בציבור יורם טהרלב
שירה בציבור שירי נורית הירש
דן אלמגור ופרדי ברק
שירה בציבור משירי נחום הימן
שירה בציבור משירי חיים חפר
שירה בצבירו משירי נתן יונתן