יום העלייה / שבוע העליות

יום העלייה/שבוע העליות הוא חג לאומי המצוין בישראל בז' בחשוון החל משנת 2016. יום זה מעלה על נס את העלייה לארץ ישראל ומכיר בחשיבותה על פי המתואר בתורה בפרשת לך לך בו ספר יהושע.
במפגש "הסיפור שלי" משתף פרדי את סיפור עלייתו לארץ עם משפחתו, חבלי קליטה, הקשיים וההתגברות עליהם, ההשתלבות במדינה והתרומה למדינה. כל אלה מלווים בשירים בהם התלמידים שרים יחד ב, קליפים ובצילומים אוט

052-8818148