מסע בני נוער לפולין הוא מן הפעילויות המרכזיות במערכת החינוך בישראל סביב הוראת השואה.
מזה כ 27 שנים יוצאים מדי שנה כעשרת אלפים בני נוער למסע זה.
השנה, באוגוסט 2017, לראשונה יצאה משלחת בני-נוער מבית-חינוך לעיוורים בירושלים למסע זה.
זאת הפעם הראשונה שהתלויתי למסע זה מטעם משרד החינוך -מנהל חברה ונוער כמתעד הקבוצה הנפלאה והמיוחדת הזאת שבכל אתר ובכל רגע ריגשה אותי מחדש.
 
פרדי ברק הוא מוסיקאי רב גוני, מפיק, יוזם, איש חינוך מנחה ומתעד עם ותק של מעל עשרים שנה